Rukun Iman dan rukun islam

1. Rukun Iman
>>a : Iman kepada Allah
>>b : Iman kepada malaikat
>>c : Iman kepada Kitab Allah
>>d : Iman kepada Rasul Allah
>>e : Iman kepada hari akhir
>>f : Iman pada Qodo dan qodar.

~^~Rukun IslaM

>>a : Syahadat
>>b : Shalat
>>c : Zakat
>>d : Puasa
>>e : Menunaikan ibadah haji ( bagi yg mampu ).
= = = = =
Itulah informasi seputar Rukun Iman dan Islam